Eines i programes

Jornades formatives PECME


 • INSPECCIÓ DELS COMITÉS ÈTICS D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (20 de gener de 2011).


 • INCORPORACIÓ ALS BIOBANCS DE LES COLECCIONS DE MOSTRES BIOLÒGIQUES GENERADES ABANS DE L'ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA (25 de març de 2011).


 • FULL D'INFORMACIÓ AL PACIENT (HIP): SIMPLIFICACIÓ. PRIMERA PART (18 de maig de 2011).


 • FULLA D'INFORMACIÓ AL PACIENTE (HIP): SIMPLIFICACIÓ. SEGONA PART (21 de setembre de 2011).


 • PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL EN LA INVESTIGACIÓ CLÍNICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA: INSCRIPCIÓ DEL FITXER D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA (FIC) (22 de novembre de 2011)


 • FULL D'INFORMACIÓ AL PACIENT (FIP) II: SUBESTUDIS GENÈTICS, 1a part. (2 de març de 2012).


 • FULL D'INFORMACIÓ AL PACIENT (FIP) II: SUBESTUDIS GENÈTICS, 2a part. (12 d'abril de 2013).


 • ASSAJOS CLÍNICS EN POBLACIONS ESPECIALS; FISCALIA DE MENORS (4 de desembre de 2013).


 • ASSAJOS CLÍNICS EN POBLACIONS ESPECIALS; DISCAPACITATS (16 de maig de 2014)


 • NOU MARC REGULADOR EUROPEU I NACIONAL EN ASSAJOS CLÍNICS (4 de desembre de 2014) • NORMES DE BONA PRÀCTICA CLÍNICA (12 de junio de 2015)