Medicamentos de dispensación hospitalaria

Són dispensats en els servicis de farmàcia hospitalaris a càrrec del Sistema Nacional de Salut i en estos moments no es realitza aportació per part del pacient.