Convenis i Comités

Comissió de actualització del mapa farmacèutic de la Comunitat Valenciana.

Objectiu:
Proposar al conseller de Sanitat les actualitzacions i modificacions oportunes del mapa farmacèutic de la Comunitat Valenciana.

Composició:

PRESIDENT: El secretari autonòmic per a l'Agència Valenciana de Salut o persona en qui delegue.
VICEPRESIDENT: El director general de Farmàcia i Productes Sanitaris o persona en qui delegue.
SECRETARI: El cap de l'Àrea de Farmàcia i Productes Sanitaris o persona en qui delegue.
VOCALS:

  • El director general d'Assistència Sanitària o persona en qui delegue.
  • El cap del Servici d'Ordenació i Control del Medicament.
  • Un representant nomenat pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de València.
  • Un representant nomenat pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província d'Alacant.
  • Un representant nomenat pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Castelló.
  • Un representant nomenat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Normativa que l'afecta:

Freqüència de reunió: Com a mínim una a l'any.

Reunions celebrades:

2004 (1)

2005 (3)

2006 (1)

2008 (1)