Serveis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP)

Comité de Pacients

El Comité de Pacients de la Comunitat Valenciana és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu de participació de les federacions, associacions o entitats de pacients i familiars en el Sistema Valencià de Salut.

 

Està constituït per una secretaria i vint-i-quatre vocalies, d'entre les que s'elegeixen la Presidència i Vicepresidència.  

 

Decret 80/2015 pel qual es crea i regula el Comité de Pacients de la Comunitat Valenciana

 

Bases i procediment d'elecció de les vocalies al Comité (s'obri termini el 10 de febrer i finalitza el 23 de febrer, inclusivament)  

 

Enllaç al procediment PROP amb accés a documentació i tràmit telemàtic de participació

Document amb més informació sobre el procés d'elecció de candidatures

 

LLISTAT PROVISIONAL DE CANDIDATURES ADMESES/EXCLOSES, BAREMACIÓ. Document

(s'obri termini el 3 de marzo i finalitza el 16 de marzo, inclusivament) 

 

 

LLISTAT DEFINITIU DE CANDIDATURES ADMESES I BAREMACIÓ. LLISTAT DE CANDIDATURES ELEGIBLES, DATA DE VOTACIÓ  (publicat en web el 21/03/2023)

Document

 

 

PROCEDIMENT DE VOT. (s'obri termini el 22 de març i es tanca el 24, inclusivament)
Enllaç a tràmit telemàtic
 

 

INSTRUCCIONS I LLISTAT DE CANDIDATURES PER Al VOT (publicat en web el 21/03/2023)
Document

 

 

ANUNCI DEL RESULTAT DE LES VOTACIONS (publicat en web el 29/03/2023)
Document

 

 

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES NOMENEN LES VOCALIES (publicat en web el 12/04/2023)
Enllaç

 

 

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 3 d’abril de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es nomenen les vocalies del Comité de Pacients de la Comunitat Valenciana. (publicat en web el 11/05/2023)
Enllaç

 

 

El CPCV ha celebrat les següents reunions:

-    Reunió de 25-04-2023. Sessió constitutiva en la qual es van nomenar els càrrecs de Presidència i Vicepresidència. Per unanimitat es va acordar que la presidència i vicepresidència foren ostentades respectivament pel Sr. Sr. Santiago Llopis, president de l'entitat FEVAFA (FEDERACIÓ VALENCIANA D'ASSOCIACIONS DE FAMILIARS DE PERSONES AMB ALZHEIMER) i per la Sra. María Llanos Cuenca González (Directora general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient).


-    Reunió de 18-05-2023. Es va acordar establir un calendari de reunions ordinàries, a celebrar els segons dijous dels mesos de febrer, juny i novembre, a les 12.30 hores en primera convocatòria i a les 13.00 hores en segona.


-    Reunió de 8-06-2023. Es va aprovar el Reglament de funcionament intern del Comité de Pacients.

-    Reunió de 09-11-2023. Es va elegir el nou vicepresident i noves vocalies representant a l'Administració.

 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL COMITE DE PACIENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CPCV)