Serveis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP)

Preguntes Freqüents - El Teu SAIP Respón

Segons el Departament de Salut al qual pertanga, podrà dirigir-se al SAIP que més li convinga per a realitzar els tràmits habilitats.

En l'enllaç trobarà les dades per a localitzar la seua SAIP

Ha d'enviar un correu electrònic a atpaciente_sscc@gva.es indicant l'idioma que prefereix (castellà o valencià) al costat del seu nom complet i el seu número de targeta SIP

Si eres usuari dels hospitals, centres de salut i institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, tens el dret de presentar un suggeriment, queixa o agraïment a fi de promoure una millora contínua de la qualitat dels serveis que es presten.

Hi ha dos formar de realitzar el tràmit:

 • PRESENCIAL: Emplene i imprimisca el document i presente'l:
  • a) en els SAIP del seu Departament de Salut
  • b) en els registres dels òrgans administratius

Podrà conéixer els seus informes clínics, accedint telemàticament, amb certificat digital o cl@ve, en aquesta adreç

ATENCIÓ PRIMARIA

Té l'opció de triar metge de família, pediatra, infermer o centre en l'àmbit de l'atenció primària del Sistema Valencià de Salut. Tramitació en forma:

 • TELEMÁTICA
 • PRESENCIAL: Emplene i imprimisca el document i presente'l:
  • a) en el  SAIP del centre de salut de la seua elecció
  • b) en els registres dels òrgans administratius

    

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Podrà triar metge o servei d'atenció especialitzada, prèvia indicació del metge d'atenció primària o d'un facultatiu especialista del Sistema Valencià de Salut. Tramitació en dues formes:

Tramitació en dues formes:

 • TELEMÁTICA
 • PRESENCIAL: Emplene i imprimisca el document  i presente'l:
  • a) en el SAIP del centre d'especialitats triat
  • b) en els registres dels òrgans administratius

Es podrà sol·licitar una segona opinió mèdica, quan concórrega algun dels supòsits previstos en l'apartat "Criteris de Valoració" de la pàgina del procediment  que porta a la sol·licitud telemática

Tramitació en dues formas:

 • TELEMÁTICA
 • PRESENCIAL: Emplene i imprimisca el document i presente'l en el SAIP de l'Hospital on s'ha realitzat el diagnóstic

Voluntades Anticipades ès el document mitjançant el qual es manifesten les instruccions que s'han de tindre en compte quan la persona que el subscriu es trobe en una situació que no li permeta expressar lliurement la seua voluntat davant una actuació mèdica.

Els documents associats pot trobar-los en:

Si el document de voluntats anticipades es formalitza DAVANT TESTIMONIS hauran de dirigir-se, en horari de dilluns a divendres (no festius) de 9 a 14.00 hores, als següents serveis  d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) de tots els hospitals públics: enllaç al directori 

Si el document es formalitza DAVANT NOTARI, serà el notari el que procedisca a la inscripció del document. 

També pot formalitzar el document de manera telemàtica en el següent enllaç

En aquest enllaç , introduint les dades de la seua targeta SIP, tindrà accés a la llista d'espera quirúrgica.

En la mateixa pàgina web on se sol·licita el tràmit electrònic per a plantejar una queixa, una sol·licitud de lliure elecció d'atenció primària/especialitzada o una segona opinió mèdica, apareix una secció denominada INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA que explicaria les condicions en les quals el tràmit quedaria denegat.

Si així i tot, vosté considera que la seua causa hauria de ser reconsiderada, pot posar un recurs d'alçada davant la secretaria autonòmica amb competències en atenció al pacient mitjançant un formulari general en el següent enllaç