Assistència Sanitària transfronterera

Persona assegurada en altre Estat membre de la Unió Europea

Assistència sanitària a Espanya
 
Qualsevol ciutadà de la UE, abans de rebre la prestació d'assistència sanitària transfronterera a Espanya, s'ha d'informar, a través del Punt Nacional de Contacte del seu estat d'origen, sobre les prestacions sanitàries a què té dret i els requisits per a optar-hi, així com sobre la necessitat de sol·licitar una autorització prèvia i les condicions de reembossament.
 
La informació necessària per a exercir l'AST a la Comunitat Valenciana és facilitada a través del Punt Nacional de Contacte i a través del Punt Autonòmic de Contacte a la Comunitat Valenciana, en la Direcció General d'Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient de la Conselleria de Sanitat, al c/ Misser Mascó, 31-33, 46010 València, adreça electrònica: sanitattransfrontereracv@gva.es.
 
En el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat hi ha un sistema d'informació de la Cartera de Servicis en què s'arreplega el contingut de la Cartera de Servicis Comuns del Sistema Nacional de Salut, als quals podria optar si decidix sol·licitar assistència sanitària transfronterera a Espanya, i als servicis de la cartera complementària de la Comunitat Valenciana.
 
A la Comunitat Valenciana, els proveïdors de l'assistència sanitària són els següents.
 
Per als hospitals i centres de titularitat pública, els preus per a cada servici de la cartera els determinen les taxes i preus públics que establix la Conselleria de Sanitat, publicats en el DOCV.
 
Per a la informació sobre preus d'hospitals i centres privats, consulte les pàgines web respectives.
 
Una vegada rebuda l'assistència a la Comunitat Valenciana, té dret a presentarreclamacions, queixes i suggerimentsa l'organització sanitària que li ha prestat l'assistència sanitària o a  o  la sol·licitud de reparació o reclamació patrimonial