Sistema de comunicació per a la comunicació no presencial amb persones sordes

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha desenvolupat un sistema per a la comunicació no presencial amb persones sordes.

Els mitjans de comunicació per a casos de dificultat auditiva són:

  • Comunicació mitjançant la plataforma SVisual: desitja comunicar-se utilitzant la plataforma SVisual. (Videointerpretació de llenguatge de signes).
  • Comunicació per videotelefonada: desitja comunicar-se per videotelefonada. La videotelefonada es complementa amb la possibilitat d'utilització de xat en línia per al/a la pacient, així com el subtitulat simultani en futures versions.
  • Hipoacúsia amb comunicació telefònica: desitja comunicar-se mitjançant telefonada de veu.

Es pot sol·licitar mitjançant el tràmit Consulta i/o actualització de dades de contacte en SIP i registre de preferències de comunicació dependents de la capacitat auditiva (obri en nova finestra).

Sistema para la comunicación no presencial con personas sordas