Banner Receta UE

Botones receta EUPS

Una altra informació d'interés

Comprar medicaments en un altre país de la UE:
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/index_es.htm

Serveis electrònics sanitaris transfronterers:
https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_es

Assistència sanitària transfronterera:

www.sanidad.gob.es/pnc/home.htm

Avís d’informació per al ciutadà l’estat d’afiliació del qual és Espanya:
https://ec.europa.eu/assets/sante/health/pins/spain/spain_epa_spanish.pdf

Reintegrament de les despeses de la medicació prescrita en el sistema de recepta electrònica de la Conselleria de Sanitat i recollida en una oficina de farmàcia dels països de la Unió Europea adherits al marc del projecte d'interoperabilitat de la recepta electrònica europea:
Enllaç al procediment