PARTICIPACIÓ EN SALUT

 Participació en Salut. Informe de resultats final i informe de recomanacions.

Participació en Salut

En el Pla de Salut 2016-2020 s'inclouen dues línies estratègiques per a facilitar la participació ciutadana en salut, la transparència i la comunicació entre professionals i ciutadans.

Una línia estratègica, per a posar la informació al servei de la millora de salut i, una altra línia estratègica, amb l'objectiu de promoure l'acostament a la ciutadania, així com la participación i l'apoderament de la població.

En aquesta línia de treball, la Direcció General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat ha promogut un Estudi sobre Participació Ciutadana en Salut.

Entre altres resultats, l'Informe planteja que la participació ciutadana deu: conéixer iniciatives, proposar propostes, participar en el procés d'elaboració i en l'aprovació d'actuacions, i disposar d'informació del resultat de polítiques, programes i actuacions en salut. Quedant en un segon pla, la participació en l'elaboració de propostes pressupostàries en l'execució d'aquestes polítiques, plans o programes.

L'abast d'aquesta participació ciutadana ha de considerar tant la seua participació individual, com la col•lectiva.

Finalment, aquesta participació es contempla bàsicament a tres nivells. El primer, centrat en el barri, localitat, ciutat. El segon, centrat en el Departament de salut. Tercer, referit al conjunt de la Comunitat Valenciana.