cabecera EUPS

 

Botonera Resumen de Paciente de la Unión Europea

Informació per a professionals

Pots consultar les implicacions en el tractament de les teues dades personals com a professional, accedint a la informació següent.

  • El meu accés com a professional sanitari queda restringit a fins exclusivament assistencials.
  • Si no soc la persona professional responsable de l'assistència sanitària habitual d'un/a pacient, només hauria d'accedir a l'EUPS quan aquest/a pacient demane assistència i m'autoritze per a conéixer la seua informació clínica.

Utilitzant l'accés (enllaç, botó, etc.) proporcionat per les aplicacions d'història clínica electrònica del meu servei de salut.

  • Després de sol·licitar accés, he d'autenticar la meua identitat utilitzant el dispositiu (targeta professional, DNIe, etc.) que continga el certificat digital, i facilitar la contrasenya associada a aquest.
  • Després d'accedir, he d'introduir les dades d'identificació del/de la pacient. En primer lloc, apareixerà la pàgina de referències. A continuació he de buscar la informació disponible.

No existeix aquesta modalitat en EUPS per a serveis transfronterers.