Registre individualitzat de Llista d’Espera Quirúrgica

Informació

El registre individualitzat de pacients en espera d'una intervenció quirúrgica és una base de dades centralitzades on s'acumulen i actualitzen les dades de cada pacient, des del moment d'entrada en el registre fins al moment de l'operació o l'eixida per algun altre motiu.

Format de consulta

En el número SIP s'han d'introduir tots els números, inclosos els 0

La data de naixement té el següent format 00-00-0000 (exemple 02-10-1944)

La data d'emissió de la tarjeta fa referència a l'última tarjeta emesa pel centre sanitari i té el següent format 00-0000 (eixemple: 02/2016)