cabecera EUPS

 

EU PATIENT SUMMARY

L'EU Patient Summary (Resum de Pacient de la Unió Europea) és un producte d'informació clínica seleccionada, derivat de la història clínica electrònica.

  • S'ha dissenyat per a facilitar l'assistència sanitària no programada quan els ciutadans i ciutadanes viatgen fora d'Espanya, o quan un ciutadà o ciutadana europeu necessita assistència no programada a Espanya.
  • S'ha implementat dins de la infraestructura tecnològica del Sistema HCDSNS (Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut) i de la eHealth Digital Services Infrastructure del servei My Health @ EU de la Unió Europea, com a part del programa CEF (Connecting Europe Facility) per a e-Salut.
  • S'utilitza en un context segur de serveis de e-Salut que inclou control d'accés, consulta, comunicacions, interoperabilitat i traçabilitat.

Descarrega't la Guia: Resumen del Paciente Europeo. Mi Salud @ la UE. Serveis Sanitaris Transfronterers Electrònics a la UE. Oficina de Publicacions de la Unió Europea (Document PDF. Obri en una nova finestra).

Botonera Resumen de Paciente de la Unión Europea

Mi salud @ la UE