Assistència sanitària transfronterera

Introducció

Assistència sanitària transfronterera a la Unió Europea (UE)

L'assistència sanitària transfronterera (AST) la regula el Reial Decret 81/2014, de 7 de febrer, que establix les normes per a garantir l'assistència sanitària transfronterera, i modifica el Reial Decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre la recepta mèdica i les ordes de dispensació. Este reial decret ha sigut fruit de la transposició de la Directiva 2011/24/UE, de 9 de març del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'aplicació dels drets dels pacients en l'assistència sanitària transfronterera (enllaç al reial decret i enllaç a la directiva).

Este reial decret té per objecte establir les normes per a facilitar l'accés a una assistència sanitària transfronterera segura i d'alta qualitat, així com promoure la cooperació en matèria d'assistència sanitària entre Espanya i els altres estats membres de la Unió Europea.

Els pacients poden sol·licitar assistència sanitària programada en un estat membre que no siga el d'afiliació i després sol·licitar el reembossament dels gastos en el seu país. S'aplicarà, igualment, als estats que formen part de l'Espai Econòmic Europeu, i podrà ser prestada per servicis públics o privats.

S'ha establit un Punt Nacional de Contacte en el  Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, a través de l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà.

A la Comunitat Valenciana, el Punt Autonòmic de Contacte recau en la Direcció General amb competències en materia d' Atenció al Pacient de la Conselleria de Sanitat, al c/ de Misser Mascó, 31-33, 46010 València, adreça electrònica sanidadtransfronterizacv@gva.es. També els diversos Servicis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) dels departaments de salut faciliten la informació sobre el dret a l'assistència sanitària transfronterera.

 

  • Targeta sanitària europea