Història de Salud Electrónica

Història de Salud Electrónica

 

 

 

El portal d'Història de Salut Electrònica és la web on vostè pot consultar els seus informes clínics. En aquest portal vostè pot trobar tant informes HSE oferts per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública com informes generats en qualsevol Servei de Salut.

 

En aquest portal vostè podrà:

 • Visualitzar el llistat de documents disponibles.
 • Consultar els informes clínics, guardar-los i imprimir.
 • Oculta de forma selectiva els informes clínics que desitja que no estiguin accessibles per a professionals d'una altra comunitat autònoma.
  • En aquest cas, els professionals podran saber que vostè ha decidit protegir certa informació, encara que no sabran si més no que tipus és aquesta. En cas de trobar-se en una situació que, segons el criteri del professional sanitari, requereixi atenció sanitària urgent, aquest podria arribar a visualitzar aquesta informació sense el seu consentiment.
 • Consultar els accessos als informes que han realitzat els professionals sanitaris a través de HCDSNS i formular reclamacions en cas d'accés indegut.
  • Els professionals sanitaris estan autoritzats per accedir als informes d'un pacient sol quan aquest necessiti assistència sanitària.
  • El sistema conservarà el rastre de la identitat de les persones que accedeixin i de les característiques de la informació que consultin. Aquest rastre serà auditat periòdicament.
  • És pot perseguir legalment qualsevol accés a aquesta informació no justificat per la necessitat d'assistència sanitària dels pacients individuals, o realitzat sense comptar amb l'autorització deguda, o que derivi en un ús legítim de la mateixa.

 

L'accés a aquest portal està restringit únicament als ciutadans que estiguin empadronats a la Comunitat Valenciana i disposin de la Targeta Sanitària SIP. En cas de no estar empadronat a la Comunitat Valenciana podrà accedir a la seva informació clínica a través dels serveis que ofereixi el Servei de Salut on estigui donat d'alta.

 

L'accés a aquest servei requereix de l'ús de certificat electrònic. Aquest certificat electrònic ha de ser emès per una autoritat de certificació de confiança (ACCV, DNI-e o FNMT). Si necessita ajuda per a la instal·lació i configuració del seu certificat electrònic utilitzi l'ajuda que proporciona l'autoritat de certificació. L'accés a aquest servei mitjançant certificat electrònic permet assegurar que únicament vostè pot accedir a la seva Història de Salut Electrònica. Si el seu certificat electrònic està en suport de targeta, inseriu ara al lector de targeta i quan accedeixi a la Història de Salut Electrònica el sistema li sol·licitarà el PIN.

 

Per a més informació sobre aquest servei pot consultar la documentació disponible en la qual pot descarregar el manual d'usuari i consultar les preguntes més freqüents. Si no pot accedir, revisi la configuració SSL del seu navegador. En cas que vulgui comunicar alguna incidència sobre el servei pot fer-ho trucant al telèfon 012 (963866000) d'atenció al ciutadà.

 

Versió actual: 1.1.5

 

 

Accedir a la Història de Salud Electrònica

 

 

Campanyes Campanyes