Tràmits administratius

Tràmits administratius - Cita previa

Objecte del tràmit: Sol·licitud i obtenció de cita prèvia per a l'atenció presencial en les oficines d'assistència en matèria de registre per a Informació administrativa i Registre de documentació.

Es recomana LA CITA PRÈVIA per a l'accés a les OFICINES DE REGISTRE DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, per a evitar cues i rebre una atenció de millor qualitat.

  • Cita prèvia en Oficina de Registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Serveis Centrals, Direccions Territorials i Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES). Procediment.

  • Sol•licitud de cita prèvia Oficines de Registre. Tràmit telemàtic. Tràmit telemàtic.

Pot sol·licitar cita prèvia amb el Servei d'Atenció i Informació al Pacient a través del correu electrònic atpaciente_sscc@gva.esimprescindible indicar el seu número de telèfon i el motiu de la seua cita.

Sol·licite la seua cita mitjançant un d'aquests correus electrònics, segons el seu interés, indicant el motiu de la seua petició i el seu telèfon. Imprescindible especificar si és ciutadania per a una consulta, professional o delegat el que sol·licita la cita.