9679 - Taxa expedició de duplicats de la targeta sanitària individual