Sol·licitud general

Els enllaços d'este contingut obrin en nova finestra perquè estan dirigint a la Guia PROP de la Generalitat.

QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX LA SOL·LICITUD GENERAL?

En la relació entre la ciutadania i l'administració, este tràmit telemàtic de sol·licitud general s'utilitza EXCLUSIVAMENT QUAN NO EXISTISCA UN ESPECÍFIC en un procediment concret en la Guia Prop o en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, per a la iniciació d'un procediment, esmena d'errors, aportació de documentació, al·legacions, desistiment, renúncia a drets, interposició de recursos, etc.

El tràmit requerix autenticació mitjançant Certificat Digital o Cl@ve. Enllaç a la resolució de dubtes d'accés autenticat.

Botó Sol·licitud general

Instruccions sol·licitud general

INSTRUCCIONS PER A DIRIGIR UNA SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA DE SANITAT O ELS SEUS ORGANISMES DEPENDENTS

En l'apartat F del "Formulari Dades Generals" s'ha de seleccionar l'órgan al que es dirigix la sol·licitud:

SELECCIONAR UNA OPCIÓ

En primer lloc seleccionar GVA:

Descripció gràfica de selecció opció GVA
 

SELECCIONAR ORGANISME

En segon lloc s'ha de seleccionar l'organisme. Per a l'àmbit sanitari pot triar entre Conselleria de Sanitat IIS - Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat. La llista està ordenada alfabèticament.

Descripció gràfica de com ha de seleccionar-se l'organisme. S'ha de triar entre Conselleria de Sanitat o IIS - Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat. La llista desplegable està ordenada alfabèticament.
 

SELECCIONAR ÀMBIT TERRITORIAL

Una vegada seleccionat l'organisme s'ha de triar l'àmbit territorial. Per a Conselleria són els serveis centrals o les direccions territorials i per a les Institucions Sanitàries són els Departaments de Salut, Hospitals de Crònics (HACLEs), Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (CTCV), Escola d'Estudis de la Salut (EVES), Servei d'Emergències Sanitàries (SES) i centres depenents de Salut Pública.

Detall de l'àmbit territorial de la Conselleria de Sanitat:

Descripció gràfica de la selecció de l'àmbit territorial per a la Conselleria de Sanitat.
 

Detall de l'àmbit territorial de les Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat:

Descripció gràfica de la selecció de l'àmbit territorial per a Institucions Sanitàries.
 

SELECCIONAR MATÈRIA

Després de seleccionar l'àmbit territorial, s'ha de seleccionar la matèria:

Descripció gràfica de com seleccionar la matèria. Cada àmbit territorial té assignades les matèries que són de la seua competència.
 

 

Contingut actualitzat el 06/06/2024.