9686 - Taxa per la realització d'anàlisi de laboratoris de salut pública