9785 - Taxa per serveis sanitaris. Laboratoris, indústries farmacèutiques i altres