2022 en xifres

Informe de Gestió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 2022

Aquest document proporciona les dades més significatives de la Memòria anual.

 


 

MEMÒRIA DE GESTIÓ DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 2022

Aquest document de gestió, que tindrà una periodicitat anual, s'articula entorn d'una idea bàsica: el desig de ser transparent en la gestió i de retre comptes davant de la ciutadania, i compartir amb aquesta, d'una manera estructurada, selectiva i permanent, tot el coneixement que una organització, complexa com la sanitària, genera cada any.