Oferta d'Ocupació Pública 2022

Normativa

Estabilització funcionaris 2022

Informació relativa al procés d'estabilització del personal funcionari 2022

 

 • RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir els llocs funcionarials que preveu l'annex I del Decret 71/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'adapten les ofertes d'ocupació pública, aprovades i pendents de convocatòria; s'executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i s'aprova l'oferta d'ocupació pública de l'any 2022.
 • CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de desembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir llocs funcionarials previstos en l’annex I del Decret 71/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’adapten les ofertes d’ocupació pública aprovades i pendents de convocatòria; s’executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i s’aprova l’oferta d’ocupació pública de l’any 2022.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS: TANCAT o FINALITZAT

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:

 • (1) SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA: El termini per a la petició de cita prèvia s'iniciarà a les 9.00 h. del dia 10 de febrer de 2023 i finalitzarà a les 23.59 h. del dia 3 de març de 2023.

     

  (2) PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ: El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores del dia 13 de febrer de 2023 i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 9 de març de 2023, o, en cas d'assignar cita amb posterioritat, fins a fi de termini de l'última cita assignada. Si la sol·licitud no es presenta en el període assignat en la cita prèvia, s'haurà de sol·licitar una nova cita, dins del termini establit per a sol·licitud de cita prèvia.

  IMPORTANT: Ampliat el termini d'aportació de la documentació justificativa de mèrits del procés excepcional d'estabilització. Consulta ací la resolució
  MOLT IMPORTANT: SI NO ES REALITZA EL REGISTRE DE LA SOL·LICITUD D'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ  NO SE LI ADMETRÀ EN EL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ.
  Per a la presentació de sol·licituds d'aportació de documentació, els aspirants hauran de seleccionar l'enllaç de cada categoria per a accedir al procediment i seguir les instruccions.
  Els aspirants hauran de presentar una sol·licitud d'aportació de documentació per a cada categoria professional en la qual s'inscriguera en el tràmit d'inscripció(ja finalitzat), de les convocades i incloses en l'Annex de la convocatòria, formalitzant el corresponent tràmit telemàtic en la seu electrònica de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Consulte el procediment complet en l'enllaç corresponent a cada categoria.

01-04-2023

27-03-2023


Menú de navegació secció: ocupació pública