EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Quin és l'objectiu del projecte?

El projecte té una finalitat assistencial i persegueix millorar l'atenció personalitzada (diagnòstic, tractament i investigació) de pacients mitjançant l'ús d'eines tecnològiques capdavanteres per a oferir a la ciutadania un servei sanitari més avançat i eficient.

Objectius

 • Millorar la comunicació entre pacient i el sistema sanitari

 • Millorar l'avaluació, planificació i coordinació d'assistència a pacients crònics i la gestió dels recursos sanitaris. Especial atenció a patologies cròniques, de naturalesa oncològica, i malalties rares.

 • Conéixer amb precisió les necessitats i incrementar l'efectivitat dels tractaments (personalització i diagnòstic primerenc). Reduir efectes adversos. Identificar factors determinants en la seua eficàcia. Incrementar l'adherència en pacients crònics.

 • Reforçar i afermar la confiança de les persones. Més informació i feedback.

 • Identificar i detectar el risc de progressió cap a la fragilitat.

 • Optimitzar els protocols dels casos avançats.

 • Donar suport a les decisions clíniques orientades a cada pacient singular en el diagnòstic, tractament, rehabilitació i prevenció de les malalties i en la promoció de la salut.

 • Millorar la gestió de la informació. Unificar solucions i serveis

 • Convertir dades inertes en un ecosistema de creació de valor espentat per la Intel·ligència Artificial i l'Aprenentatge Automàtic (Machine Learning).

 • Reintroduir el valor afegit al sistema de forma unificada i sense interrupció.

En què consisteix el projecte?

En el desenvolupament de solucions innovadores basades en tecnologies emergents corresponents a les àrees de coneixement de la medicina personalitzada, el processament de grans volums de dades, la intel·ligència artificial, l'aprenentatge de les màquines.

A grans trets es pretén aconseguir tres reptes:

 • Desenvolupar solucions d'interfície pacient-sistema sanitari per al registre de dades assistit per un bot i intel·ligència artificial que proposarà solucions saludables i atractives. S'usaran tecnologies que faciliten l'aportació de dades rellevants per part de pacients i el seu entorn immediat.
 • Desenvolupar eines de suport a la decisió clínica en pacients crònics, generant coneixement predictiu en els diferents moments evolutius de pacients afectes de patologies cròniques.
 • Aconseguir una plataforma tecnològica de suport de les eines interoperable, inclusiva, intel·ligent, segura, reusable, centralitzada i oberta.

Com es desenvoluparà el projecte?

El projecte s'inicia al març de 2022 i acabarà al juny de 2023.

Es desenvolupa en dues fases:

 • En la primera fase, que tindrà una duració de 5 mesos, se seleccionaran tres empreses tecnològiques, que seran les encarregades de desenvolupar les solucions d'interfície pacient-sistema sanitari.
 • En la segona fase, que s'estendrà fins a la finalització del projecte al juny de 2023, serà una única empresa la seleccionada per a executar els treballs.

Imatge Fases del projecte