CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO

La consulta

Amb caràcter previ a la licitació, la CSUiSP llança el 09/09/2019 una consulta preliminar al mercat (CPM) a fi de sol·licitar informació als agents sobre les possibles solucions a la necessitat plantejada.

Les propostes de solucions rebudes en una CPM serveixen per a recaptar informació i avaluar les capacitats que disposa el mercat per a fer front als reptes plantejats. A més, també permet definir les especificacions funcionals (que impliquen innovació i siguen factibles d'aconseguir-se) a incloure en una futura Compra Pública d'Innovació o un altre instrument de contractació pública.

 

Principals objectius de la CPM

  • Informar el mercat sobre els plans de contractació i les necessitats de l'administració pública
  • Recaptar informació dels proveïdors del mercat

Resultat de la consulta

Una vegada conclòs el procés de consulta i analitzades les propostes rebudes es publica l'informe de resultats.

 

Imatge resultat CPM