CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO

La consulta

Amb caràcter previ a la licitació, la CSUiSP llança el 09/09/2019 una consulta preliminar al mercat (CPM) a fi de sol·licitar informació als agents sobre les possibles solucions a la necessitat plantejada.

Les propostes de solucions rebudes en una CPM serveixen per a recaptar informació i avaluar les capacitats que disposa el mercat per a fer front als reptes plantejats. A més, també permet definir les especificacions funcionals (que impliquen innovació i siguen factibles d'aconseguir-se) a incloure en una futura Compra Pública d'Innovació o un altre instrument de contractació pública.

 

Principals objectius de la CPM

  • Informar el mercat sobre els plans de contractació i les necessitats de l'administració pública
  • Recaptar informació dels proveïdors del mercat

Lanzamiento CPM

El 9 de setembre de 2019 es va iniciar el termini per a presentar solucions a la Consulta Preliminar de Mercat relativa al projecte IMAS.

El termini va finalitzar el 21 d'octubre de 2019

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació en la consulta, es va dur a terme una reunió informativa amb el següent ordre del dia:

  1. Objectius del projecte

  2. Sol·licituds de participació

  3. Components de la solució

  4. Propostes rebudes

  5. Objectius de l'entrevista – Debat -

Data: dilluns 28 d'octubre
Lloc: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública – Misser Mascó, 31 – Sala de reunions de la planta 2.
Horari: 09.00