Investigación - Convocatorias competitivas

El finançament per al desenrotllament de projectes d'investigació es pot obtindre de les distintes administracions públiques que configuren el nostre entorn. Es pot obtindre finançament de la Unió Europea, de l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat Valenciana. A continuació es llisten algunes de les convocatòries per a projectes d'investigació que es poden sol·licitar.

Convocatòries autonòmiques

 

  • Conselleria de Sanitat
    • Ajudes per a projectes d'investigació

 

 

  • Ajudes per a la realització de projectes d'investigació en matèria de metabolòmica a desenrotllar durant l'any 2015.