EXECUCIÓ DEL PROJECTE

El projecte IMAS es desenvolupa en dues fases i cadascuna d'elles, al seu torn, es compon de diverses fites:

  • Fase I: Definició funcional de la solució proposada
  • Fase II: Desenvolupament prototip escàner i plataforma

En la següent imatge es pot veure el detall de l'estructura del projecte i consultar el punt d'execució actual en el qual es troba:

Imatge Execució del projecte

 

Sessió de presentació de resultats

El 29 de juny de 2023 es celebrà a l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe una jornada de presentació de resultats d'aquest projecte, amb diferents espais on s'abordaren tant els resultats del projecte com les perspectives i oportunitats de futur.

 

Vídeo de la sessió

 

Video explicatiu IMAS