Proyecto CUIDAT.E

El projecte Cuidat-e:

És el "Disseny i validació d'una interfície per a pacients per al registre de dades de salut aplicant Intel·ligència Artificial" que s'ha desenvolupat dins del projecte de Medicina Personalitzada Big Data. Com a resultat dels treballs duts a terme, s'ha dissenyat una aplicació de promoció de la salut i prevenció de la malaltia en cinc àmbits diferents, com són alimentació saludable, activitat física, benestar emocional i prevenció de les addiccions i de la soledat no desitjada. Qualsevol persona pot apuntar-se i fer ús de l'aplicació.

Tractament de Dades

Logos Cuidat-e

Imatge FEDER