MED-P (BIG DATA)

Logos del Ministeri de Ciència i Innovació i de la Unió Europea

 

El Projecte de Medicina Personalitzada Big Data és una actuació de Recerca i Desenvolupament (I+D) de Compra Pública d'Innovació, en la seua modalitat de Compra Pública Precomercial, en el qual participen conjuntament la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana i el Servicio Canario de Salud, adscrit a la Consellería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

 

Aquest projecte es desenvolupa en el marc del Programa FID Salud (Foment d'Innovació des de la Demanda) del Ministerio de Ciencia e Innovación, un instrument per a la promoció d'iniciatives de Compra Pública d'Innovació.

 

El pressupost del projecte és de 5.833.774€, dels quals el Servicio Canario de Salud assumirà 3.833.774€, confinançats per FEDER en un 85%, i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública assumirà 2.000.000€, cofinançats per FEDER en un 50%.

 

Logos del SCS, Gobierno de Canarias i CSUiSP