Carrusel Promoció Institucional

Cabecera Portal Pacient

Banner Portal Paciente
 

Banner portada

Banner Concurs Excepcional de Mèrits
 

Actualitat

Más noticias

Participació Ciutadana

Anunci del tràmit de consulta pública prèvia en relació a la proposta de projecte d'orde de la Conselleria de Sanitat, sobre les unitats sanitàries mòbils dels serveis de prevenció de riscos laborals (USM).

  • Fitxa de la consulta pública prèvia
  • Data d'inici d'enviament d'aportacions: 26/03/2024

  • Data de finalització d'enviament d'aportacions: 25/04/2024 (Últim dia)

  • Bústia per a l'enviament d'aportacions: salud_laboral@gva.es

Novetats

Ajudes i subvencions 2024

Resolució d'11 de març de 2024, del conseller de Sanitat, per la qual s'efectua la convocatòria de les ajudes en matèria de salut pública en relació a les subvencions destinades a promoure en l'àmbit local iniciatives salutogèniques, com a espais o activitats, entre altres, que contribuïsquen a millorar la salut i el benestar físic, psíquic i social de les persones.

Extracte de la Resolució d'11 de març de 2024, del conseller de Sanitat, per la qual s'efectua la convocatòria de les ajudes en matèria de salut pública en relació a les subvencions destinades a promoure en l'àmbit local iniciatives salutogèniques, com a espais o activitats, entre altres, que contribuïsquen a millorar la salut i el benestar físic, psíquic i social de les persones. Enllaç a l'extracte.

Enllaç al procediment

Comissió Avaluadora

llistas provisional de sol·licituds admeses (Publicat en la web el dia 19/04/2024)

Correcció d'errors al llistat provisional de sol·licituds admeses (publicat en la web el 24/04/2024)

24-04-2024

Ajudes i subvencions 2024

Resolució de 7 de desembre de 2023, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2024.

Extracte de la Resolució de 7 de decembre de 2023, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2024. Enllaç a l'extracte

Enllaç al procediment

Comissió Avaluadora

Requeriment d'esmena de les sol·licituds (publicat en la web el 11/03/2024)

Proposta de resolució de concesió de les subvencions (publicat en la web el 18/04/2024)

 

18-04-2024

Ajudes i subvencions 2024

Resolució de 10 d'abril de 2024, del conseller de Sanitat per la qual es convoquen subvencions destinades a finançar els programes d'ajuda i autoajuda relacionats amb la millora de la qualitat de vida dels/de les pacients de la Comunitat Valenciana

Extracte de la Resolució de 10 de abril de 2024, del conseller de Sanitat per la qual es convoquen subvencions destinades a finançar els programes d'ajuda i autoajuda relacionats amb la millora de la qualitat de vida dels/de les pacients de la Comunitat Valenciana . Enllaç a l'extracte.

Enllaç al procediment.

15-04-2024

Más novedades

T'interessa

Personal

Espai Segur i Lliure de Violència de Gènere

Enllaços