Oficina de Salut Mental


 

 

 

 

 

 

La OMS definix la salut mental com un estat de benestar en el qual l'individu és conscient de les seues pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de manera productiva i fructífera i és capàs de fer una contribució a la seua comunitat, "sense salut mental, no hi ha salut". No obstant, és un fet que en tota Europa, una de cada deu persones presenta algun tipus de trastorn mental. A Espanya, excloent els trastorns causats per l'ús indegut de substàncies, es pot afirmar que almenys el 9% de la població pateix un trastorn mental en l'actualitat i que un poc més del 15% ho patirà al llarg de la seua vida. La Comunitat Valenciana organitza l'atenció basant-se en principis del model comunitari: compromís dels professionals, respecte dels drets humans i la dignitat de les persones, autonomia personal, continuïtat de cures, accessibilitat, equitat, participació, qualitat i la recuperació personal

Oficina de Salut Mental