Publicacions

 

Per encàrrec del Comité de Seguiment i Avaluació de l'Estratègia en Salut Mental del Sistema Nacional de Salut s'ha constituït una comissió de treball sobre transversalitat i continuïtat assistencial en salut mental, amb representants de les comunitats autònomes, els instituts de majors i els servicis socials, la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, les societats científiques, les associacions de professionals i la Federació Espanyola d'Agrupacions de Familiars i Persones amb Malaltia Mental (FEAFES). L'objectiu ha sigut fer una anàlisi de la situació de la transversalitat i continuïtat assistencial per àmbits en les diferents comunitats autònomes i proposar unes estratègies i línies d'acció prioritària