Atenció primària i comunitària

Introducció Atenció Primaria i Comunitària

El Projecte Regional Integral d'Atenció Primària de la Comunitat Valenciana (PRI) s'ha anat desenvolupant en diferents etapes. En la fase inicial es va decidir que foren els propis professionals els que definiren com desitjaven treballar el seu dia a dia, dins del Marc Estratègic d'Atenció Primària de la Comunitat Valenciana.

Volíem recollir totes les idees i ordenar-les. Per a això es van formar 15 grups de treball liderats per 30 professionals i es va comptar amb quasi 700 voluntaris de totes les categories, que van aportar totes les idees de millora a aquest projecte.

Ara és el moment d'implementar aquestes idees en cadascun dels nostres llocs de treball, d'aconseguir la millora en Atenció Primària i Comunitària que tots desitgem, tant per als professionals com per a la ciutadania. Al final, l'objectiu és aconseguir una sanitat de qualitat que necessitem per a la nostra comunitat i per a això la peça fonamental de l'engranatge és, sens dubte, l'Atenció Primària i Comunitària.

Moltes gràcies per la il·lusió i el treball, per la implicació en favor de tots que s'ha vist materialitzada en els documents que a continuació es publiquen.