Pla d'Atenció a l'Epilèpsia en la CV

Pla d'Atenció a l'Epilèpsia en la Comunitat Valenciana 2019-2023

 

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha presentat el 'Pla per a l'Atenció a l'Epilèpsia en el Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana 2019-2023', una guia per a oferir una atenció sanitària integral i adequada a les persones afectades, amb l'objectiu de millorar la seua qualitat de vida.

L'atenció a l'epilèpsia implica una coordinació funcional de les diferents estructures sanitàries amb un enfocament multidisciplinari i un dels objectius del pla presentat hui és "l'organització en xarxa, que permetrà optimitzar els recursos i proporcionar una assistència sanitària més integral, completa i de qualitat".