Oficina Autonòmica de Dany Cerebral Adquirit

Oficina Autonòmica de Dany Cerebral Adquirit

L'Oficina Autonòmica del Dany Cerebral Adquirit va ser creada al novembre de 2014 (ORDE 14/2014, de 20 de novembre, de la Conselleria de Sanitat) com a òrgan consultiu especialitzat, adscrit a la Conselleria de Sanitat. Entre les seues funcions podem destacar les de vigilar la qualitat, equitat i sostenibilitat de l'atenció a les persones amb DCA, desenvolupar l'estratègia per a l'atenció al DCA i promoure la formació i investigació en el context del Dany Cerebral Adquirit en la Comunitat Valenciana.

 

En aquest espai posarem a disposició de professionals, persones afectades i ciutadania en general, informació rellevant sobre el Dany Cerebral Adquirit en la Comunitat Valenciana.