Violència de gènere

 

Continguts

2. Protocol d'atenció integral, sanitària i judicial víctimes d'agressions sexuals

 

 

Els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual representen un percentatge important de les infraccions penals que es comenten i ocasionen greus seqüeles físiques i psicoemocionals a les víctimes.

L'OMS ha establit que la violència contra les dones constitueix un greu problema de salut pública i una violació dels drets humans, d'ací el paper decisiu dels serveis de salut quant a la detecció, avaluació, tractament i intervenció en aquests casos.

 

OBJECTIUS DEL PROTOCOL

Proporcionar recomanacions perquè el conjunt de professionals que atenguen una víctima d'agressió sexual actuen de manera homogènia, coordinada i respectuosa i que responga als objectius següents:

  1. Proporcionar una atenció integral eficaç.

  2. Procurar una atenció que respecte la intimitat en consideració a les circumstàncies que envolten la víctima i prestar el suport necessari.

  3. Facilitar la labor policial i judicial amb la finalitat de recollir la major quantitat de proves abans que aquestes es deterioren o desapareguen.

  4. Incorporar en el procediment la derivació a l'OAVD i als centres dona 24h.