presentació salut i gènere

 

 

Un nou paradigma ha d'implantar-se en el sistema sanitari que ens permeta abordar de manera integral la salut de les dones i els homes des de la seua diferència biològica i també psicosocial i en harmonia amb el medi ambient.  

 

Aquesta necessitat de contemplar la salut des de la perspectiva del gènere com una variable més, contribueix a determinar com el  gènere condiciona la igualtat i l'equitat en la salut. Evitar els biaixos de gènere en la clínica motivats per estereotips socials pot evitar molta inequidad en el tracte sanitari a les dones.

Les dones tenen una vivència de la seua salut i unes formes d'emmalaltir diferents, no solament per la seua biologia sinó pels rols socials que exerceixen i que els proporcionen diferents condicions socials, econòmiques, culturals o de valors, a saber, els denominats determinants socials de gènere. Recordem que més del 40% dels riscos per a la salut són aliens al nostre cos són soci-mediambientals.

Per això, la investigació sanitària té una assignatura pendent amb les dones. Hem de fomentar les investigacions sobre les malalties que més els afecten. I també estudiar totes les malalties tenint en compte la diversitat de dones i homes que les pateixen i evitar l'androcentrismo que fa que l'home siga la mesura de totes les coses.

Aquests són alguns dels reptes a impulsar des de la Unitat d'Igualtat, traslladar aquest enfocament de gènere als Plans, Estratègies, Guies, Protocols, etc. que elabore la Conselleria contribuint així a una sanitat més justa, eficient i equitativa.