Pla d'Igualtat

S'ha aprovat l'II Pla d'Igualtat de la Conselleria amb una vigència de quatre anys (2023-2027). S'aplicarà a tot el personal gestionat per la Conselleria independentment de la seua relació jurídica (estatutària, funcionarial, laboral). Aquest pla d'igualtat es marca, entre els seus objectius, avançar en aspectes clau com són, la disminució de la bretxa salarial entre dones i homes, la prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual en el treball o augmentar la presència de dones en llocs de prefectura i direccions. També contemplen accions per a millorar les condicions en la realització de les proves de selecció durant l'embaràs o lactància natural. Millores en la conciliació i corresponsabilitat o avanços en la formació en igualtat i violència contra les dones, entre altres matèries.

 


 

II Plà d'Igualtat Conselleria Sanitat. 2023-2027

Protocol contra l'assejament