Violència de gènere

 

Continguts

3. Protocol per a l'assistència sanitària a víctimes de violència de gènere en els serveis d'urgències hospitalàries

 

Objectiu general.

Establir un procediment homogeni, ràpid i segur en l'assistència sanitària a víctimes de violència de gènere en els serveis d'urgències hospitalàries, amb criteris que faciliten la presa de decisions.

 

Objectius específics.

  1. Proporcionar una assistència sanitària eficaç i coordinada a les víctimes de violència de gènere.

  2. Detectar possibles casos de violència de gènere davant la presència de lesions o símptomes que facen sospitar una situació de violència de gènere.

  3. Augmentar la formalització de l'informe mèdic de presumpta violència de gènere a través de l'aplicació del Sistema d'Informació de Violència de Gènere (d'ara endavant, SIVIO).

  4. Establir la coordinació amb els serveis especialitzats (centres Dona 24 h, OAVD i els específics en cada departament).

  5. Aplicar les normes de seguretat recomanades per les forces i cossos de seguretat (d'ara endavant, FCS) per a garantir la seguretat de la dona en cada cas.