Violència de gènere

 

Continguts

4. Protocol d'actuació sanitaría davant la mutilació genital femenina en la Comunitat Valenciana

 

Protocol d'actuació sanitària davant de la mutilació genital femenina a la Comunitat Valenciana

 

 

Aquest protocol té com a objectiu desenvolupar la sensibilització, prevenció, i tractament de la mutilació genital femenina en l'àmbit sanitari de la Comunitat Valenciana.

El Protocol d'actuació sanitària davant de la mutilació genital femenina a la Comunitat Valenciana, ha sigut elaborat amb la participació de professionals sanitaris d'atenció primària, atenció especialitzada, salut pública i serveis centrals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. També s'ha comptat amb la valuosa col•laboració de líders comunitaris de l'àmbit associatiu, sent la seua aportació i implicació la major fortalesa per a poder elaborar i posar en marxa aquest protocol.

Objectiu general

Establir un conjunt ordenat d'actuacions de caràcter multidisciplinari i integral que permeta abordar la Mutilació Genital Femenina des de la  prevenció i detecció precoç  a la cirurgia reconstructiva per a les dones que la patixen, en el sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana.

 

Mapa de Risc de la Mutilació Genital Femenina a la Comunitat Valenciana

La posada en marxa d'actuacions sanitàries a la Comunitat Valenciana, encaminades a previndre i tractar dones amb risc de ser sotmeses a qualsevol de les diferents formes de mutilació genital, fa necessari conèixer les característiques i distribució d'aquesta població.

És per això que un dels objectius plantejats en el Document base per a l'actuació sanitària davant la mutilació genital femenina (MGF) és la realització d'un Mapa de Risc.

La Comunitat Valenciana compta amb una presència de dones provinents de països on hi ha una àmplia implantació de la mutilació genital femenina (MGF).

La distribució per departaments de salut, ens indica que els sis primers departaments: València-la Fe (770), València-Hosp. General (662), València-Dr. Peset (506), Alacant-Hosp. General (464), València-Clínic/Malva-rosa (370) i el departament de Castelló (342), acumulen el 57% del total de la població femenina. 

Aquesta distribució per departaments de salut i zona bàsica, té com a objectiu facilitar una intervenció "focalitzada" més intensa, en aquelles zones bàsiques que compten amb major població.