Violència de gènere

 

Continguts

6. Guia d’intervenció davant la violència de gènere en addiccions

 

 

La violència de gènere i la violència sexual, constitueixen un greu problema de salut pública i una violació dels drets humans de les dones. Segons l'OMS les xifres recents de la prevalença mundial indiquen que al voltant d'una de cada tres dones (35 %) en el món han patit violència física, psíquica i/o sexual de parella o per terceres persones en algun moment de la seua vida. 
 
En les unitats de conductes addictives i d'alcohologia (UCA/UA), on s'uneix la problemàtica de consum de drogues i maltractament per les seues parelles, se sap que el percentatge de maltractament a dones és elevat.

Aquestes dos circumstàncies estan molt relacionades, i són els aspectes més visibles i dramàtics d'una realitat estructural més profunda, centrada en la desigualtat per gènere. Una dona amb un consum actiu pot presentar un estat de desestructuració i desestabilització tal que siga molt complex intervindre sobre la seua situació de violència, sobretot, perquè a causa dels efectes del seu consum potser no en siga conscient.

En aquesta guia t'expliquem com funciona el procés de detecció i abordatge de la Violència de Gènere en dones amb trastorn per ús de substàncies en els centres sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.