Prevenció de riscos laborals

Novetats

Formació EVES 2024 - inici oferta formativa en PRL

Publicació del Pla de Formació d'EVES per a l'any 2024 en el DOGV Núm. 9786 / 12.02.2024.

S'inclou formació en Prevenció de Riscos Laborals dins del Pla de Formació Continuada (Annexos II B i II C) i dins del Pla de Formació Escola (EVES).

  • Matrícula cursos del Pla de Formació Continuada:

Període de matrícula: 13-27 febrer

Cursos de l'Annex II B (màxim 5 cursos): https://eves.san.gva.es/es/formacio/sollicitud

Cursos de l'Annex II C (sense límits): https://eves.san.gva.es/es/formacio/annex-c

  • Matrícula cursos del Pla de Formació Escola (EVES):

Període de matrícula: 13-25 febrer

Màxim 1 curs: https://eves.san.gva.es/es/formacio/sollicitud

www.eves.san.gva.es

 

Fitxa BP-05 "Gestió interna de conflictes", dirigida a comandaments intermedis

La fitxa BP-05 deriva del procediment vigent en la Conselleria de Sanitat per a la gestió de conflictes que puguen donar-se entre el seu personal. Inclou aspectes bàsics de la gestió d'aquests casos per als comandaments intermedis. Més informació en la Direcció i/o Unitat de Prevenció de Riscos Laborals corresponent.

Finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Noves fitxes informatives sobre la utilització d'equips de protecció després de la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Disponibles en l'apartat web "Informació / Fitxes informatives per a tot el personal / Riscos biològics":

  • Ús d'equips de protecció després de la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
  • H01 Precaucions estàndard (I) (v.04)
  • H03 Precaucions estàndard (III): equips de protecció individual.
  • H28 Posada i retirada d'equips de protecció per a la prevenció de malalties infeccioses en el personal.

Queden sense validesa les fitxes informatives H15, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25.