Jornades i activitats

Tauler d'anuncis de tots els esdeveniments relacionats amb la bioètica assistencial (actualitat, congressos, jornades, seminaris, conferències, cursos, etc.) que es produïsquen en els distints àmbits territorials. Procurarem, en contacte amb els distints promotors, fer una actualització periòdica de continguts per a facilitar una major i millor difusió d'aquelles notícies d'interés social i professional, relacionades amb l'ètica assistencial, que vagen produint-se en este camp.

 

Comunitat Valenciana

 

X JORNADA AUTONÒMICA DE BIOÈTICA. 19 DE NOVEMBRE DE 2019.

HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE, VALÈNCIA.

Programa

Hoja de inscripción: Inscripción en formato EXCEL / Inscripción en formato LibreOffice Calc (Remitir la hoja de inscripción al correo: jornadabioetica@gva.es)

 

Àmbit Internacional