Documents

  • Document de Reflexions Ètiques sobre la Donació després de parada circulatòria (Donació en Asistòlia). Enllaç
  • DOCUMENT D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ SOBRE ÈTICA I RESPONSABILITAT EN LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT. Enllaç
  • INFORME SOBRE EL DOCUMENT D'INFORMACIÓ I OBTENCIÓ DEL CONSENTIMENT. Enllaç
  • Els hemoderivats i els cristians testimonis de Jehová. Una aproximació des de la bioètica Enllaç
  • Presa de decisions en la limitació de tractament de suport vital (LTSV) i l'ordre de no intentar ressuscitació cardiopulmonar (ONIR) en les cures al final de la vida. Una aproximació des de la bioètica. Enllaç
  • La sedació pal.liativa en la fase final de la malaltia, una bona pràctica clínica. Enllaç
  • Informe sobre l'objecció de consiència. Enllaç
  • Informe sobre la situació actual de l'atenció sanitària a les persones trans i de gènere divers en la Comunitat Valenciana. Enllaç