banner_app_rojo

Banner App GVA + Salut

 • Ja disposes de la versió 7.0.0 en les markets (actualitzat: 21/03/2023)

APP GVA +Salut: CONDICIONS D'ÚS I PROTECCIÓ DE DADES

1. Què és App GVA +Salut?

GVA+Salut és una aplicació per a dispositius mòbils dirigida a totes les persones usuàries de la sanitat pública de la Comunitat Valenciana que permet la sol·licitud i anul·lació de cites mèdiques en atenció primària, la consulta de les visites pendents d'atenció especialitzada, els tractaments farmacològics prescrits i la descàrrega de justificants d'assistència d'atenció primària entre altres funcionalitats, el TITULAR de les quals és la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

 

2. Com funciona l'aplicació?

Una vegada te l'hages descarregada i instal·lat en el teu dispositiu, podràs utilitzar els serveis oferits per l'aplicació usant qualsevol dels tres mètodes d'identificació proposats: indicant el teu número de SIP, data de naixement i data d'emissió de la targeta SIP i confirmant el codi d'accés remés per SMS al teu telèfon mòbil, a través del sistema d'identificació electrònica Cl@ve o mitjançant la data de naixement i escanejant el codi de barres de la teua targeta SIP. Podràs sol·licitar i veure les cites d'atenció primària, així com consultar les que tingues assignades en atenció especialitzada, i les dades d'identificació quedaran registrades en el dispositiu per a la seua reutilització en posteriors accessos. Aquesta informació quedarà salvaguardada mitjançant un sistema de seguretat basat en dades biomètriques o protegint-la per contrasenya, segons la teua elecció. L'aplicació ofereix la possibilitat de crear alarmes en el calendari del dispositiu mòbil amb les cites pendents i descarregar en l'emmagatzematge intern del terminal els justificants d'assistència a visites d'atenció primària. A més, podràs veure i descarregar en un document els teus tractaments vigents, consultar la posologia, consells i precaucions, així com la disponibilitat de la medicació en l'oficina de farmàcia i l'historial de les teues dispensacions. D'altra banda, pots obtindre el teu certificat COVID digital de la UE en qualsevol de les seues variants, accedir als documents que componen la Història de Salut Electrònica de la Comunitat Valenciana o, si estàs pendent d'una intervenció quirúrgica, consultar la informació relativa a l'estat d'aquesta amb un sol clic. I recorda que és possible registrar a més d'una persona en el mateix telèfon mòbil, la qual cosa facilita gestionar les cites familiars.

 

3. Quines dades tractem sobre tu?

A través de l'aplicació tractem les dades personals necessàries per a la gestió telemàtica de les sol·licituds de cita de professionals d'atenció primària, així com de la consulta de les diferents cites d'atenció especialitzada. Entre aquesta informació hi ha algunes dades d'identificació com el número de SIP, data de naixement, nom, cognoms, telèfon mòbil de contacte i altres derivats del servei oferit.

 

4. Com obtenim i d'on procedeixen les teues dades?

Principalment les dades recollides per GVA+Salut procedeixen directament de la persona usuària, com és el cas de les dades d'identificació i contacte que consten en les nostres bases de dades de persones usuàries.

Recorda que les dades que ens proporciones directament hauran de ser sempre reals, veraces i estar actualitzades.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública no fa ús de fonts de dades d'accés públic de les quals recopilar dades personals per a la seua posterior consolidació en les seues activitats de tractament.

 

5. Per a què i per què utilitzem les teues dades?

La informació i dades recollides a través de GVA+Salut seran tractades per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament conforme a l'article 6.1e) del Reglament General de Protecció de Dades.

A aquest efecte, utilitzem les teues dades perquè pugues fer ús de les funcionalitats que ofereix GVA+Salut d'acord amb les seues condicions d'ús. De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública tractarà totes les dades generades durant l'ús de l'App per a les finalitats següents:

 • Gestionar les cites en atenció primària.
 • Consultar les cites d'atenció especialitzada.
 • Descarregar tant els justificants d'assistència d'atenció primària com el certificat COVID digital de la UE i els documents que componen la teua història de salut electrònica de la Comunitat Valenciana.
 • Obtindre informació del full de tractaments vigents i de l'històric de dispensacions en oficines de farmàcia.

 

6. Durant quant de temps conservem les teues dades?

Les teues dades seran conservades durant el temps necessari per a complir la normativa aplicable, entre altres la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica, així com la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana.

 

7. Qui té accés a les teues dades?

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública com a responsable del tractament, té accés a les teues dades personals per a dur a terme els tractaments les finalitats dels quals s'indiquen en l'apartat 5.

La informació recollida no es transmet a tercers, excepte en la mesura i per als fins que marque la llei.

 

8. Per què et sol·licitem accés a la càmera de fotos, a l'emmagatzematge o al calendari del teu telèfon mòbil?

Exclusivament perquè, per a escanejar el codi de barres de la teua targeta SIP en el procediment de validació de les dades, cal concedir permís d'accés a la càmera del dispositiu, sense conservar la imatge capturada. Igualment, si vols descarregar qualsevol altre document generat per l'App, GVA+Salut necessitarà accedir al sistema d'arxius del teu dispositiu perquè el pugues consultar, compartir, imprimir, etc. Finalment, en cas que vulgues convertir la teua cita en un avís en el teu calendari perquè et notifique de la proximitat d'aquesta, es necessita que concedisques el permís d'accés al teu calendari.

 

9. Quins són els teus drets?

Respecte a les teues dades personals pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició, així com el de no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les teues dades, en la mesura que siguen aplicables.

Pots fer-ho de manera telemàtica a través del procediment per a registrar sol·licitud de drets, o presentant un escrit en els registres d'entrada dels serveis centrals i territorials d'aquesta conselleria. En els dos casos hauràs d'indicar el dret que t'interessa i les dades sobre els quals aplicar-lo.

Si actues en nom d'una altra persona, hauràs d'aportar, a més dels documents identificatius corresponents, un document habilitant que permeta acreditar la representació, tutela o curatela.

D'altra banda, també pots declarar la teua oposició a l'ús de l'aplicació GVA+Salut, amb la qual cosa bloquejarem els seus serveis en relació amb la teua persona. D'aquesta manera, qualsevol intent d'accés a les teues dades a través de GVA+Salut serà denegat. Podràs sol·licitar-ho telemàticament usant el tràmit indicat anteriorment, de manera presencial en qualsevol registre oficial o per qualsevol dels mitjans admesos en dret.

En qualsevol moment, si penses que els teus drets sobre les teues dades personals no han sigut degudament atesos pots presentar una reclamació davant aquesta conselleria, davant la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat, o davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 

10. Com protegim les teues dades?

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de  3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat.

Finalment, t'informem que tant l'emmagatzematge com la resta de les activitats del tractament de dades no personals utilitzats estaran sempre situats dins de la Unió Europea.

 

11. Contacte

Si tens alguna pregunta en relació amb aquest document, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de la bústia de la ciutadania de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en registrar consulta sobre protecció de dades.

En qualsevol cas, si tens cap dubte o consulta sobre com tractem les seues dades, pots contactar amb el Delegat/da de Protecció de Dades de la Generalitat a través del seu correu electrònic o de l'adreça postal:

 

Delegat/da de Protecció de Dades de la Generalitat

Passeig de l'Albereda, 16

46010 – València

 

Si consideres vulnerat el teu dret a la protecció de dades personals, també pots interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

CONDICIONS D'ÚS

Aquestes condicions d'ús regulen les regles a les quals se subjecta la utilització de l'app GVA +Salut que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública posa a la disposició dels seus pacients. L'accés i ús d'aquesta aplicació mòbil atribueix la condició de persona usuària, cosa que implica l'observança i l'acceptació de les condicions incloses en aquest document, així com de qualsevol altra disposició legal que siga aplicable.

El responsable del tractament és la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (carrer de Misser Mascó, 31, 33, 46010 València), d'ara en avant, el Responsable.

 

Seguretat en relació amb les dades de la persona usuària

 

 • És responsabilitat de la persona usuària fer un bon ús del servei de l'aplicació.
 • L'accés a la informació serà personal, i les dades d'accés, intransferibles. S'han de prendre les mesures oportunes a fi d'evitar accessos no autoritzats.
 • Les persones usuàries únicament revelaran les seues dades d'accés a aquelles persones a les quals autoritzen.
 • Les persones usuàries no han d'utilitzar dades d'un altre usuari ni suplantar-ne la identitat.
 • Si la persona usuària té sospites que les seues dades estan sent utilitzades per una altra persona, ha de comunicar aquesta incidència de seguretat al Responsable.

 

No està permés:

 

 • L'ús inadequat de la informació continguda en l'aplicació GVA +Salut, i en concret, aquells usos que vulneren o transgredisquen l'honor, la intimitat o la imatge de terceres persones, així com aquells que siguen il·lícits o atempten contra la moralitat. Així mateix, està prohibida la utilització d'aquesta informació per a incórrer en activitats contràries a la bona fe i l'ordenament jurídic.
 • L'ús de l'aplicació GVA +Salut per a propòsits que puguen influir negativament en la imatge del Responsable.
 • La realització de qualsevol activitat que puga comprometre la seguretat dels sistemes i recursos electrònics del Responsable.
 • Congestionar, afectar, interferir o paralitzar l'ús del servei.

 

El disseny i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareguen en l'aplicació GVA +Salut estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El Responsable es reserva el dret a bloquejar l'accés de qualsevol persona usuària si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe, o a aquestes condicions generals.

Així mateix, el Responsable es reserva el dret a suspendre temporalment l'accés a l'aplicació GVA +Salut o a alguna de les seues funcionalitats, sense previ avís, de manera discrecional i temporal, per a realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o reparació.

L'ús de GVA +Salut  és voluntari i les funcionalitats incloses en aquesta aplicació sempre es podran realitzar per altres mitjans, com ara contactar amb el centre de salut corresponent.  L'aplicació mòbil GVA +Salut es posa a la disposició dels pacients com una eina que aproxima i facilita la interacció de la ciutadania amb el servei de salut, però en cap cas substitueix la relació amb aquest.

 

El Responsable no respondrà del següent:

 

 • Els danys que genere una persona usuària en cas d'impossibilitat de prestar el servei objecte d'aquestes condicions deguda a un supòsit de cas fortuït, de força major o a altres causes no imputables als responsables.
 • L'inadequat funcionament d'aquest servei, si obeeix a tasques de manteniment i similars, a incidències que afecten sistemes o operadors externs, així com a l'incompliment dels requisits tècnics necessaris per al funcionament de l'aplicació mòbil.