banner_app_rojo

Banner App GVA + Salut

 • Ja disposes de la versió 7.0.0 en les markets (actualitzat: 21/03/2023)

Declaración Accesibilidad

Declaració d'accessibilitat APP GVA +Salut

La Conselleria de Sanitat Universal i de Salut Pública s'ha compromés a fer accessible la seua APP GVA+Salut de conformitat amb el  Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. 

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a l'APP GVA+Salut, disponible per a la seua descàrrega en els mercats d'aplicacions mòbils per a dispositius Android i iOS.

 

Situació de compliment 

GVA+Salut és parcialment conforme amb l'RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

 

Contingut no accessible 

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:  

a. Falta de conformitat amb l'RD 1112/2018  

 • Pot haver-hi algunes imatges sense alternativa textual [requisit número 11.1.1.1 Contingut no textual (funcionalitat oberta) d'UNE-EN 301549:2019].  

 • Alguns elements d'informació,  estructura i relacions transmeses a través de la presentació no es poden determinar mitjançant programació o no estan disponibles en text [requisit número 11.1.3.1 Informació i relacions d'UNE-EN 301549:2019]. 

 • Hi ha elements estructurals de l'aplicació com ara capçaleres, titulars, llistes, etc. que no són reconeguts de manera automàtica per les tecnologies de suport per a donar la mateixa informació [requisit número 11.1.2.1 Sols àudio i sols vídeo (gravat) d'UNE-EN 301549:2019]. 

 • El contingut restringeix la seua visualització i funcionament sols a orientació vertical de pantalla [requisit número 11.1.3.4 Orientació d'UNE-EN 301549:2019]. 

 • El text no pot canviar de grandària [requisit número 11.1.4.4 Canvi de grandària del text d'UNE-EN 301549:2019]. 

 • La funcionalitat de l'APP no és operable amb un teclat [requisit número 11.2.1.1 Teclat d'UNE-EN 301549:2019] per això no és possible, mitjançant teclat, portar el focus a un element ni eixir-ne amb el mateix teclat [requisit número 11.2.1.2 Sense paranys per al focus del teclat d'UNE-EN 301549:2019] ni existeix forma en la qual l'indicador de focus siga visible [requisit número 11.2.4.7 Focus visible d'UNE-EN 301549:2019]. 

 • És possible que el nom visible dels controls i el nom accessible no coincidisquen [requisit número 11.2.5.3 Inclusió de l'etiqueta en el nom d'UNE-EN 301549:2019]. 

 • Hi ha un límit de temps de connexió imposat pel contingut, però aquest no pot detindre's o augmentar-se ni avisar l'usuari que el límit s'està esgotant [requisit número 11.2.2.1 Temps ajustable d'UNE-EN 301549:2019]. 

 

b. Càrrega desproporcionada  

 • No aplica.  

 

c. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable  

 • Podrien existir enllaços a arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.   

 • Serveis de mapa i cartografia en línia. 

 

Preparació de la present declaració d'accessibilitat  

La present declaració va ser preparada el 22 de febrer de 2021.  

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme sobre la versió 5.0.0 de GVA+Salut.  

Última revisió de la declaració: 22 de febrer de 2020.

 

Observacions i dades de contacte 

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:  

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquesta aplicació mòbil. 
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut. 
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat de GVA+Salut.
 • A través del següent formulari de contacte. 

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General de Sistemes d'Informació per a la Salut.

 

Procediment d'aplicació  

El procediment de reclamació recollit en l'article 13 de l'RD 1112/2018 entrarà en vigor el 23 de juny  de 2021.

 

Contingut opcional  

A aquesta aplicació mòbil aplica els requisits de la morma UNE-EN 301549:2019,considerant les excepcions de l'RD 1112/2018.  

L'aplicació s'ofereix per a dispositius amb sistemes operatius Android i iOS, la qual cosa abasta un altíssim percentatge dels dispositius mòbils que es troben en el mercat.