Visualització del menú

TRÀMITS

Tràmits amb certificAt digital o Cl@ve Procediment Tràmit
Canvi de dades de localització i contacte en targeta sanitària SIP

icona procediment

icona tramite

Alta d'un ciutadà en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP)
(Recollir targeta SIP en centre de salut)

icona procediment

icona tramite

Oposició a la consulta interactiva per part del Sistema d'Informació Poblacional (SIP) de dades que obren en poder d'altres administracions públiques

icona procediment

icona tramite

Sol·licitud de lliure elecció de metge o servei d'atenció especialitzada

icona tramite

icona tramite

Sol·licitud de lliure elecció de centre o metge/pediatre d'atenció primària

icona tramite

icona tramite

Renovació de targeta SIP en persones menors d'edat amb custòdia compartida, amb recollida en el centre de salut

icona tramite

icona tramite

Tràmits amb certificAt digital o Cl@ve
Canvi de dades de localització i contacte en targeta sanitària SIP
Procediment
Tràmit
Alta d'un ciutadà en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP)
(Recollir targeta SIP en centre de salut)
Procediment
Tràmit
Oposició a la consulta interactiva per part del Sistema d'Informació Poblacional (SIP) de dades que obren en poder d'altres administracions públiques
Procediment
Tràmit
icona procediment

icona tramite

Sol·licitud de lliure elecció de metge o servei d'atenció especialitzada
Procediment
Tràmit
icona procediment

icona tramite

Sol·licitud de lliure elecció de centre o metge/pediatre d'atenció primària
Procediment
Tràmit
icona procediment

icona tramite

Renovació de targeta SIP en persones menors d'edat amb custòdia compartida, amb recollida en el centre de salut
Procediment
Tràmit
icona procediment

icona tramite

Pago de Tasa de la Tarjeta Sanitaria SIP perdida

Tràmits sense certificat digital Procediment Tràmit
Renovació de Targetes SIP amb recollida en centre de salut

icona procediment

icona tramite

Tràmits sense certificat digital
Renovació de Targetes SIP amb recollida en centre de salut
Procediment
Tràmit