Memòria 2021 en xifres

Informe de gestió de la conselleria de sanitat universal i salut pública

Enguany es presenta com a novetat l'Informe de Gestió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica. Aquest document naix amb la finalitat de proporcionar un avanç de les dades més significatives de la Memòria anual.

Imatge de portada de la Memòria de Gestió 2021

MEMÒRIA DE GESTIÓ DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Aquest document de gestió, que tindrà una periodicitat anual, s'articula entorn d'una idea bàsica: el desig de ser transparent en la gestió i de retre comptes davant de la ciutadania, i compartir amb aquesta, d'una manera estructurada, selectiva i permanent, tot el coneixement que una organització, complexa com la sanitària, genera cada any.

 
Imatge de portada de la Memòria de Gestió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 2021