Drogodependències - secció ciutadania

drogodependencia-debes saber

Has de saber

Dirigit a pares, educadors i professionals preocupats pel problema de les conductes addictives. Consta de sis fullets que oferixen una sèrie d'orientacions entorn de diferents problemàtiques relacionades amb el consum de drogues a què es poden abordar des de l'àmbit familiar