Acció concertada

Convocatòries 2022

Convocatòria de l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels Programes de Tractament de Drogodependències i Altres Addiccions, en Habitatges de Suport a la Incorporació Sociolaboral.

  • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i de Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en habitatges de suport a la incorporació sociolaboral (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra)
  • Procediment

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de desembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en habitatges de suport a la incorporació sociolaboral. (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra)

 

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2023, del director general de Salut Pública i Addiccions, per la qual s’amplia el termini màxim per a resoldre el procediment de concessió de l’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en habitatges de suport a la incorporació sociolaboral. (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra)

 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de març de 2023, del director general de Salut Pública i Addiccions, per la qual s'amplia el termini màxim per a resoldre el procediment de concessió de l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en habitatges de suport a la incorporació sociolaboral. (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 26 de juny de 2023, de l’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions, en habitatges de suport a la incorporació sociolaboral d’àmbit residencial. AC 5/23 lot 1 (ENLLAÇ a l'Acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 27 de juny de 2023, de l’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions, en habitatges de suport a la incorporació sociolaboral d’àmbit residencial. AC 5/23 Lot 2  (ENLLAÇ a l'Acord. Obri en nova finestra)