Acció concertada

Convocatòries 2022

Convocatòria de l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels Programes de Tractament de Drogodependències i Altres Addiccions, en Habitatges de Suport a la Incorporació Sociolaboral.

  • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i de Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en habitatges de suport a la incorporació sociolaboral (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra)
  • Procediment

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de desembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en habitatges de suport a la incorporació sociolaboral. (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra)

 

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2023, del director general de Salut Pública i Addiccions, per la qual s’amplia el termini màxim per a resoldre el procediment de concessió de l’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en habitatges de suport a la incorporació sociolaboral. (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra)

 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de març de 2023, del director general de Salut Pública i Addiccions, per la qual s'amplia el termini màxim per a resoldre el procediment de concessió de l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en habitatges de suport a la incorporació sociolaboral. (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 26 de juny de 2023, de l’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions, en habitatges de suport a la incorporació sociolaboral d’àmbit residencial. AC 5/23 lot 1 (ENLLAÇ a l'Acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 27 de juny de 2023, de l’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions, en habitatges de suport a la incorporació sociolaboral d’àmbit residencial. AC 5/23 Lot 2  (ENLLAÇ a l'Acord. Obri en nova finestra)

 

 


Convocatòria de l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en habitatges de suport al tractament.

  • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i de Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en habitatges de suport a la incorporació sociolaboral (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra)

  • Procediment

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2023, del director general de Salut Pública i Addiccions, per la qual s'amplia el termini màxim per a resoldre el procediment de concessió de l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en habitatges de suport al tractament. (ENLLAÇ a la Resolució. Obri finestra nova)

 

ACORD de 19 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en habitatges de suport al tractament. AC 04/23 Lote 1 (ENLLAÇ a l'Acord. Obri finestra nova)

 

ACORD de 23 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en habitatges de suport al tractament. AC 04/23 lote 2 (ENLLAÇ a l'Acord. Obri finestra nova)


Convocatòria de l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels Programes de Tractament de Drogodependències i Altres Addiccions, en Centres de Dia d'atenció ambulatòria.

  • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i de Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra)
  • Procediment

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de desembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i de Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra)

 

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2023, del director general de Salut Pública i Addiccions, per la qual s’amplia el termini màxim per a resoldre el procediment de concessió de l’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 27 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23, lots 1, 4, 5 i 16  (ENLLAÇ a l'Acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 26 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23 Lot 2  (ENLLAÇ a l'Acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 26 de juny de 2023, d'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23, lote 3 (ENLLAÇ a l'Acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 26 de juny de 2023, d'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23, lot 6  (ENLLAÇ a l'Acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 26 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23 lot 7  (ENLLAÇ a l'Acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 26 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23 lot 8  (ENLLAÇ a l'acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 26 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23 lot 9 (ENLLAÇ a l'acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 27 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23 lots 10 i 11   (ENLLAÇ a l'acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 26 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23 lots 12 i 24  (ENLLAÇ a l'acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 26 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23. Lots 13, 14, 19 i 23 (ENLLAÇ a l'acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 26 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23 lots 15 i 21  (ENLLAÇ a l'acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 26 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23 lot 17  (ENLLAÇ a l'acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 26 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23. Lot 18  (ENLLAÇ a l'acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 27 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23 lot 20 (ENLLAÇ a l'acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 27 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23 lot 22 (ENLLAÇ a l'acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 27 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en centres de dia. AC 3/23 lot 25 (ENLLAÇ a l'acord. Obri en nova finestra)

 

 

 

 

 

 


Convocatòria d'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels Programes de Tractament de Drogodependències i Altres Addiccions, en Comunitats Terapèutiques d'àmbit residencial.

  • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i de Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en comunitats terapèutiques. (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra) 
  • Procediment

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2023, del director general de Salut Pública i Addiccions, per la qual s'amplia el termini màxim per a resoldre el procediment de concessió de l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en comunitats terapèutiques. (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 23 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en comunitats terapèutiques. AC 02/23 Lot 1   (ENLLAÇ a l'Acord. Obri en nova finestra)

 

CORRECCIÓ d’errades de l’Acord de 23 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en comunitats terapèutiques. AC 02/23 Lot 1 (ENLLAÇ a la Correcció d'errades. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 26 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en comunitats terapèutiques. AC 02/23 Lots 4 y 5  (ENLLAÇ a l'Acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 19 de juny de 2023, d’acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari dels programes de tractament de drogodependències i altres addiccions en comunitats terapèutiques. AC02/23 Lots 2 y 3 (ENLLAÇ a l'Acord. Obri en nova finestra)


Convocatòria d'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació de desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada mitjançant hemodiàlisi.

  • RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada mitjançant hemodiàlisi. (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra)
  • Procediment

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 d'octubre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada mitjançant hemodiàlisi. (ENLLAÇ a la Resolució. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 22 de febrer de 2023, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada mitjançant hemodialisi per a la província d'Alacant. (ENLLAÇ a l'Acord. Obri en nova finestra)

 

ACORD de 24 de febrer de 2023, de Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada mitjançant hemodialisi per a les províncies de Castelló i València. (ENLLAÇ a l'Acord. Obri en nova finestra)